Over og ut for Skjenkestuen

— Det er ikke kjekt å drive bar lenger, sier Odd Noreger i Skjenkestuen som nå legges ned.