Albanere i Norge føler seg stemplet

Albanske og andre miljøer fra Balkan er rikt representert i organisert kriminalitet også i Norge.