• Fødeloftet stenges trolig i sommer. På grunn av sparetiltak vil det komme forandringer etter ferien også. Pål Christensen

Usikker sommer for Fødeloftet

Det skal spares penger på kvinne-barneklinikken på Stavanger Universitetssjukehus. Sannsynligvis blir Fødeloftet stengt i sommer.