Nytt lovforslag vil ramme huskjøperne

Dersom Stortinget vedtar forslagene til endring av plan— og bygningsloven, kan Sandnes kreve langt mer av utbyggerne enn i dag. - Hittil har våre krav vært svært moderate, mener rådmann Tore Sirnes.