• Knut S. Vindfallet

- Markerte et tidsskille i oljevirksomheten