Det skal blinke og frese på Vitensenteret

Lyse Energi går inn som samarbeidspartner med egen energiutstilling i det regionale Viten-senteret i Sandnes.