Mente politikolleger burde ha tipset ham

Den hallik-tiltalte politimannen mener kollegene i Stavanger burde ha varslet ham om virksomheten i huset hans, i stedet for å innlede etterforskning.