- Ikke bland integrasjon med religion

Biskop Ernst O. Baasland mener minoritetsgrupper i Norge vil tjenepå å vise mer raushet i trosspørsmål. Muslimer advarer biskopen motå blande religion inn i integreringsdebatten.