Mange kollisjoner mellom fugl og fly på Sola

På Sola ble det i 2002 registrert 51 kollisjoner mellom fly ogfugl. Tallet er klart høyest blant norske flyplasser.