- Nordsjø-fisket må begrenses

Det står så dårlig til med torsken, hysa og flyndra i Nordsjøen at fisket bør begrenses til et minimum i to-tre år. Da kan bestandene ta seg opp, tror havforskerne.