Skateparkene arena for hærverk og hasj

Hasjpiper, ølflasker, istykkerslåtte benker, søppel og skrap. Skateparkene er ungdommens friareal.