Vil ha Forus-bedrifter til Bryne

Ny kabal legges for 150 dekar industriareal i Time. Det kan åpne for flytting av Neumann og nytt byggevaresenter. Aarbakke AS tenkes som lokomotiv for nytt industrimiljø.