Sterke tall fra Sandnes Sparebank

Årets ni første måneder ga 167 millioner i resultat før skatt i Sandnes Sparebank.