Sender bygdeungdom på åkeren

Mens konkurrentene hyrer inn østeuropeiske arbeidsfolk, satser Hilde Skjørestad alt på lokale ungdommer.