Krever bedre vern av voldtektsofre

Arbeiderpartiet krever egen bistandadvokat for alle kvinner som anmelder voldtekt.