For mange maritime høyskoler

Dagens fire maritime høyskoler sliter med dårlig rekruttering av studenter. Haugesund hevder å ha best forutsetninger for å overleve.