Ja til Små- haugane

Mindretalet ville i ei siste krampetrekning ut på leit etter eit nytt område til sortering av søppel, men fekk ikkje fleirtalet med seg.