Bilene vil bli saltet over Boknafjorden

Dagens tre ferjer i Boknafjordsambandet er overbygget. De to nye gassferjene skal være åpne.