- Kaldt nok på Stavtjørn

Bjerkreim vil søke om spillemidler til snøkanoner på Stavtjørn, men Kulturdepartementet sier det er vanskelig å få penger til slike anlegg.