Stavanger sentralt i prøveprosjekt

Stavanger-politiets prioritering av barn og unge gjør at regjeringen inviterer Stavanger til spleiselag for å følge opp unge lovbrytere i nytt prosjekt.