• Tor Pedersen

Stavanger mørklagt tre ganger samme dag