Redusert ferjekapasitet i Mortavika - Arsvågen sambandet