Flere motiver bak krav om løslatelse

Løslatelseskrav fra Dan Pettersen (31) og det nye opptaksmaterialet vil sørge for at Nokas-saken skaper nye overskrifter de neste par ukene.