Venstre vant fram

Et enstemmig bystyre vedtok å utsette behandlingen av Kulimporttomten. Det sa flertallet nei til før pausen.