Vil gjenreise Sjøhuset på Natvigs Minde

Styret i Stavanger Interkommunale Havn IKS ønsker å gjenreise sjøhuset på Natvigs Minde, som brant ned 13. mai 2003.