900 mangler barnehageplass

Flere vil ha full barnehageplass i Stavanger etter at makspriserble innført. Det har ført til lengre venteliste enn noensinne.