NVE-ja til Rogalands første store vindpark

Høg-Jæren Energipark får grønt lys av Norges vassdrags— ogenergidirektorat (NVE).