- Ingen instruks i Time i barnevernssaker

Både politi og sosialkontoret i Time hevder at de ikke kjente til at det foregikk vold mot barn i hjemmet til kvinnen som nå saksøker Time kommune for ikke å ha grepet inn mot barnemishandling på 1970-tallet.