Samfunnsstraff for narkobruk og salg

En mann fra Tananger er dømt til 148 timer samfunnstraff og 10.000 kroner i bot for flere narkotikaforbrytelser og ruskjøring med mer.