ONS-ledelsen skylder på misforståelser i forberedelsene

Både festivalsjef Åse Sandvik Tendenes og utstillingssjef Liv Marith Bjelland avviser Mattilsynets kritikk mot ONS-ledelsen.