- Misbrukte er livredde

Prest Reimunn Førsvoll er Stavanger-kirkens ekspert på seksuelle overgrep. Han tror kommunens støtte— telefon for barnehjemsbarn bare er til hjelp for de tøffeste.