15 kroner kan bli bompenge-løsning

En bompengesats på 15 kroner døgnet rundt er et mulig kompromiss påNord-Jæren, men ingen tør satse sparepengene sine på det.