Evaluer utvalgene

SANDNES: Anders Mjelde (FrP) ber rådmannen evaluere de nye utvalgene før høstens budsjettrunde. .