Dommer Danbolts siste sak

Det siste tingrettsdommer Eivind Danbolt gjorde i ordinær tjeneste som tingrettsdommer, var å avsi fengslingskjennelsen i saken mot Metkel Negassie Betew i går. Betew er siktet for å ha deltatt i Stavanger-ranet.