Grasbrann på fem steder

Uten større vansker greide brannvesenet i Sandnes å slokke engrasbrann på Dale klokken 16:00 lørdag. Det brant på femforskjellige steder.