- Set karakterar i hytt og pine

— Ikkje bare er reglementet ulikt frå skule til skule, det blir itillegg praktisert ulikt frå lærar til lærar, seier Tone IrenAnvedsen til Aftenbladet.