Sokndal frykter dobbeltrolle

Kommunen vil ikke lenger eie et aksje— selskap sammen med private investorer.