Nav-sjefen ber ledige flytte fra Rogaland

For mange krisetiltak vil stoppe en nødvendig omstilling. Derfor bør heller arbeidsledige flytte fra Rogaland enn å vente på at jobber dukker opp.

Truls Nordahl, fylkesdirektør i NAV Rogaland, advarer mot å bruke statlige tiltak for å holde kunstig mange i aktivitet. Det skal smerte litt nå for å få til en nødvendig omstilling, mener han.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Dette er den klare meldingen fra regiondirektør Truls Nordahl i Nav Rogaland.

Det er ikke første gang at Nav-sjefen i Rogaland oppfordrer folk til å vurdere flytting fra Rogaland på permanent eller midlertidig basis, men beskjeden er ikke til å misforstå i en tid der mange ber staten bla opp for å holde hjulene i gang, ha høy aktivitet og få folk i jobb.

– Vi er selvfølgelig avhengig av at staten setter inn noe midler til tiltak og vedlikeholdsprosjekter i kommunene slik staten har gjort. Likevel er det slik at hvis det blir for mye statlige midler i dette, vil omstillingen, som vi er helt avhengige av at skal skje, stoppe opp.

– Hva betyr det?

– Det betyr at ledige ikke kan gå og vente på noe. Det beste rådet jeg kan gi, og det sier jeg ikke for at Nav skal spare penger men for at folk skal klare å ha et liv, er å se etter en jobb der det er jobb å få.

– Flytte fra Rogaland altså?

– Ja, men det trenger ikke alltid å være på permanent basis. Det kan være å flytte for en midlertidig periode.

– Hvordan opplever du at flytteviljen er i de mest utsatte gruppene?

– Økende. Det bygger jeg på telefonkontakten vi har med brukerne om hva de er opptatt av. Jeg opplever at når man har gått ledig en stund, så øker motivasjonen for å flytte og for å ta jobber i andre bransjer, sier Nordahl til Aftenbladet.

Les også

1435 ledige ser slutten på dagpengene

Stavanger-bekymring på Stortinget

De siste Nav-tallene fra desember viser at antallet helt ledige personer har økt betraktelig på ett år.

De viser også at flere tusen personer nå nærmer seg eller har passert grensen på to år (104 uker) når dagpengene fra Nav stopper.

I desember var det 636 helt ledige som hadde passert grensen, en økning på 32 prosent på ett år.

Samtidig var det hele 1019 helt ledige som hadde vært ledige i 78–103 uker, opp 147 prosent på ett år.

I tillegg var det 1748 personer som hadde vært ledige 52–77 uker, en økning på 71 prosent siden desember 2015.

Denne gruppen ble viet spesiell oppmerksomhet da arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget vurderte hva de skulle gjøre med den statlige verktøykassen i sin innstilling 9. desember.

Komiteen viste til henvendelser fra kommuner i Stavanger-regionen som uttrykte bekymring for hva som skjer med langtidsledige som passerer grensen på 104 uker.

Medlemmene fra Høyre, Frp og Venstre ba derfor «regjeringen og Nav om å følge utviklingen spesielt nøye og finne en egnet form for samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og/eller andre relevante aktører for å redusere langtidsledigheten.»

Les også

Nav: Stabil arbeidsløyse i Rogaland i desember

Les også

Rogaland har høyest arbeidsledighet i landet

– God idé å flytte

Der var dette (se formuleringen over) leder i arbeids- og sosialkomiteen, Arve Kambe (H), utfordret Nordahl på under møtet med Rogalandsbenken på Sola tirsdag. Kambe ba om en tilbakemelding fra Nav på hva man kunne gjøre overfor denne gruppen utover lønnstilskudd.

Nordahl pekte på lønnstilskudd, praksisplasser og ikke minst hjelp til å finne jobb andre steder i landet.

– Jeg tror det er viktig å si at vi ikke klarer å løse situasjonen uten å si at det er en god idé å ta seg en jobb et annet sted. Jeg kjenner det er problematisk å si at vi skal forsøke å beholde kompetanse. Isolert sett er jeg enig i at vi skal beholde kompetansen, men det er viktigere å gi gode råd, og for mange vil det være å flytte på seg. Vi trenger at det blir omtalt litt mer enn det gjør i dag. Den samtalen må starte hjemme på kjøkkenet, sa Nordahl.

– Vi har ikke noe problemer med å bruke tiltak, men hvis dere blir for aktive i bruken av tiltakspenger, så stopper bedriftene å ansette. Det er jo mye billigere å få arbeidskraft gratis fra Nav. Vi må ikke stoppe omstillingen vi er nødt til å ha. Vi er helt avhengig av at vi nå går gjennom en periode der vi kjenner på litt smerte. Hvis ikke får vi ikke omstillingen til å skje, la han til.

Aftenbladet spør Nordahl hva ordførerne i Rogaland nå kan gjøre overfor de langtidsledige.

– Jeg synes vi i kanskje for stor grad sier at «vi må holde folk her». Jeg er enig i det når vi har jobber å tilby, men akkurat nå er det slik at det ikke er jobb å få. Da er det beste rådet å flytte for en periode. Det er ingen god løsning å gå her uten jobb, understreker han.

Arve Kambe (H).

Høyre: - Brutalt ærlig Nav-sjef

Hva synes Kambe om budskapet til Nav-sjefen?

– Nav-sjefen har et poeng. Å flytte eller ta mer utdanning er noe jeg generelt anbefaler alle å gjøre. Formell kompetanse blir viktigere og viktigere. De som ikke har en jobb nå, bør finne seg et tidsvindu for å fullføre allerede påbegynt eller forlatt utdanningsløp, sier han.

– Nav-sjefen var ikke bare brutalt ærlig, men også betinget optimist. Det er en økning i antall ledige stillinger. I løpet av 2017 blir det lavere ledighet enn i begynnelsen av 2017. Samtidig vokser gruppen med langtidsledige. Jo lenger man er langtidsledig, jo mer øker sjansen for at man forblir arbeidsledig. Staten og det offentlige kan ikke hjelpe alle. Nå må man selv se hvordan man kan bidra, enten ved å skaffe seg etter-, videre- eller tilleggsutdanning eller ved å være villig til å flytte på seg, sier Kambe.

Det var 18.589 personer i Rogaland på jakt etter jobb i desember.

Ifølge Nav ble det lyst ut 15 prosent flere stillinger (2318) fra januar til desember i fjor sammenlignet med året før i Rogaland. Den største veksten (110 prosent) kom i bygg- og anleggsbransjen, mens meglere og konsulenter har sterkest nedgang (minus 13 prosent).

Prognosen for 2017 i Rogaland viser at bunnen for antall arbeidsledige (helt ledige pluss dem på arbeidsrettede tiltak) blir nådd i november. Samtidig tror Nav at ledigheten vil stige i januar før den skal synke til et lavere nivå i november enn ved utgangen av 2016.

Den totale ledigheten i Norge var 3,5 prosent per desember. Rogaland hadde da 5,4 prosent ledighet. Eigersund er verst rammet med 6,6 prosent ledige, mens Suldal har en ledighet på 1,3 prosent.

Kambe mener at tiltaksplasser fortsatt er viktig for å hjelpe langtidsledige. Han påpeker også at det er en utfordring for folk med hull (opphold) i CV-en når de skal skaffe seg ny jobb i konkurranse med folk uten CV-hull.

– Derfor øker regjeringen lønnstilskuddet og antallet tiltaksplasser. Dette er tiltak som hjelper mest. Samtidig er dette et personlig ansvar. Det er ikke bare myndighetene som kan hjelpe. Her er det opp til den enkelte, sier Kambe.

Truls Nordahl, Nav.

Førsteplassen ingen vil ha

Nordahl konstaterer at det fortsatt er et for høyt antall oppsigelser og varsler om permitteringer.

Men nå har Rogaland gitt fra seg en førsteplass ingen ønsker å ha: fylket med størst ledighetsvekst.

Hordaland og Møre og Romsdal har nå passert Rogaland på størst ledighetsvekst i prosent.

– Dette startet i Rogaland, men vi ser nå at Hordaland og Møre og Romsdal har en forholdsmessig høyere vekst i ledigheten enn oss. Det tyder på at verdikjeden først starter i Rogaland, mens Hordaland og Møre og Romsdal nå er truffet i større grad, spesielt på rigg- og leverandørsiden. Samtidig har Rogaland mye flere ledige, sier Nordahl.

Kambe poengterer denne utviklingen slik:

– Tiltakspakken til regjeringen virker med daglig sysselsettingseffekt. Rogfast kommer, nytt sykehus skal bygges og Haugaland- og Nord-Jæren-pakkene vil virke. I tillegg skal vi jobbe fram tiltak som vil treffe Rogaland i revidert nasjonalbudsjett i mai, sier Kambe.

Ap skylder på regjeringen

– Dette er et alvorlig budskap som mest av alt er en fallitterklæring mot regjeringens medisin for å møte denne krisen. At dette kommer nå, to år etter at krisen har startet, viser bare at regjeringens medisin ikke har fungert, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) i finanskomiteen.

– Vi har vært tydelig på at det ikke er løsningen alene å påse på med tiltak. Det som trengs, er at det skapes nye arbeidsplasser og at de ledige kommer ut i jobb.

– Men dere er vel strengt tatt tilhenger av mer bruk av statlige virkemidler og eksempelvis 1 milliard ekstra i tiltakspakken?

– Jeg tolker statsministeren på Solamøtet dit hen at verktøykassen til regjeringen er tom, men tiltaksplasser er bare ett av verktøyene. Vi må både bruke kortsiktige tiltak som å asfaltere mer og  bygge skoler og barnehager, men også langsiktige grep for å skape nye og varige arbeidsplasser.

– Mener du at Ap-politikken ikke hindrer en nødvendig omstilling?

– Nå ser vi at Høyre- og Frp-politikken hindrer omstilling. Konsekvensen av tompratet er at det ikke skapes nye jobber, at arbeidsledigheten har vært rekordhøy i over to år, at skattekutt til de rikeste prioriteres og at forskjellene øker. Derfor trenger vi en ny og helhetlig måte å møte krisen på som skaper nye arbeidsplasser og får ned ledigheten.

– Ap-kritikere sier jo at er det én ting som næringslivet etterspør, så er det ikke de ekstra milliardbeløpene i økt beskatning?

– Regjeringen lyver om det. Det er full enighet på Stortinget om bedriftsbeskatningen, men vi er uenige om omfordelingen i personbeskatningen. De som har mest, må bidra mest. Åtte av ti får mindre skatt med vårt opplegg, mens de siste 20 prosentene må bidra mest.

– Innser selv Ap at noen må flytte fra Rogaland med ledighetssituasjonen?

– Jeg er ikke uenig i at noen må flytte. Men det alvorlige bakteppet er at regionen vår står i fare for å miste nødvendig kompetanse. Det er lett å si at folk må flytte, men det er ikke så lett å flytte for folk som har leilighet, barn i barnehagen, ektefeller, familie og nettverk. Høyre har lokalt og sentralt vist at de ikke klarer å skape nye arbeidsplasser, sier han.

Publisert:
 1. Arve Kambe
 2. Truls Nordahl
 3. Rogalandsbenken
 4. Permittering
 5. Dagpenger

Mest lest akkurat nå

 1. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 2. Har bodd i Tananger i to måneder. Nå tar mormor med seg Zlata (9) og Demid (3) hjem til Ukraina

 3. Jærbanen stengt etter hendelse

 4. Travel natt for politiet

 5. Se bildene fra russetoget her

 6. Årets folketog i Stavanger