Miljøpartiet: Vil pusse opp Hillevåg og styrke rusomsorgen

Hillevågløft, styrking av rusomsorgen, vikarbudsjett i barnehagene og omstillingpris til bedrifter er blant tiltakene partiets fire bystyrerepresentanter brenner mest for.

Miljøpartiets bystyregruppe i Stavanger: Fra venstre: Michelle H. Flagstad, Susanne Heart, Daria Maria Johnsen og gruppeleder Torfinn Ingeborgrud.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

– Jeg er veldig glad for at vi setter av tre millioner kroner til vikarbudsjett i barnehagene og stryker rådmannens barnehagekutt på 4,9 millioner, sier gruppeleder Torfinn Ingeborgrud.

Torfinn Ingeborgrud.

Partiet nuller også ut rådmannens skolekutt på 9 millioner, innfører halv pris i SFO for funksjonshemmede barn og økologisk frukt og grønt til elevene. Skolehelsetjenesten stryker de med dobbelt så mange nye stillinger som rådmannen, partiet legger inn penger til ti nye stillinger i perioden. De vil videre at skolene selv skal bestemme om de trenger helsesøster eller psykolog eller kombinert stilling.

Miljøpartiet dobler opptrappingen på rusfeltet og beholder og styrker det vellykka prosjektet «Miljøarbeider Rus» som årlig hjelper 45 rusmisbrukere til et bedre liv.

Les også

Redde for å miste livsviktig hjelp

Daria Maria Johnsen.

Eldreomsorg: Partiet setter av en million kroner til en «Trivselspott» på sykehjemmene, nok penger til vedlikehold av sansehagene og nuller ut rådmannens innsparing på 1 million kroner på sykehjemmenes driftsbudsjett.

Hillevågløft

Hillevåg vil Miljøpartiet de grønne gi et et «levekårløft» i likhet med Storhaug, det vil si utbygging av lekeplasser, forbedring av fasader, utbygging av Tjensvoll torg m.m. To millioner kroner til planlegging neste år og så ti millioner hvert år framover, setter partiet av til dette.

– Dette er superviktig for oss, sier Daria Maria Johnsen som er bystyrerepresentant og nestleder i Hillevåg bydelsutvalg.

Miljøpartiet vil ikke gi mindre i støtte til idretten (slik rådmannen foreslår), men mer, og setter også av en halv million i støtte til nye møteplasser for samarbeid på kulturfeltet.

Mer sykkel, mindre bil

Budsjettet rommer selvsagt flere forslag med tydelig grønnfarge:

  • Sykkelsatsingen som kommunen skal avslutte neste år, vil Miljøpartiet fortsette og øke til 15 millioner årlig fra 2018.
  • Gratis sykkel på tog (kommunen skal refundere utgiftene).
  • Kirkegaten, Breigaten og resten av Øvre Holmegate stenges for biler.
  • Private solenergianlegg skal få støtte.
  • En halv million kroner årlig til skolehager og urban økologisk dyrking.
  • Gjenopprette satsingen på økologisk mat i kommunen.
  • Oppretting av matsentral der butikker kan levere inn mat som har gått ut på dato som frivillige organisasjoner kan få og dele ut.
  • Omstillingspris til bedrifter som omstiller seg fort (halv million årlig).
  • Mentorordning for omstilling i næringlivet.
  • Fremtidsombud innføres (en ordning Framtiden i våre hender har ivret for).

– Vi må stimulere til omstilling, både for å redusere klimagassutslippene og få næringslivet i ny retning, ivrer Susanne Heart.

Susanne Heart og Michelle H. Flagstad.

Økt skatt, lavere gjeld

For å få råd til alt dette, øker partiet eiendomsskatten på bolig fra tre til fire promiller, (tilsvarer 56 millioner kroner årlig). De bruker også langt mindre på vei og asfalt enn råmannen. I tillegg kutter de i utgiftene til politikerne (legger ned finansstyret, alle arbeidsutvalg og halverer kommunalutvalget), halverer potten til opprusting av Vålandsbassengene.

Partiet klarer attpåtil å redusere kommunens gjeld, noe gruppeleder Torfinn Ingeborgrud er stolt av:

– Det handler om generasjonsrettferdighet, sier han.

Miljøpartiet har fire representanter i bystyret.

Publisert: