Rektor ved Lunde skole: Rektor kritisk til rangering

Rektor John Askeland ved Lunde skole på Hundvåg er skeptisk til å sette opp ligatabeller over byens beste og dårligste skoler.