Seks nye avganger på Jærbanen til sommeren

Til sommeren vil NSB tilby tog hver halvtime fra tidlig morgen til seint på kveld på strekningen Stavanger-Nærbø.