• Arnt Olav Klippenberg

Alvorlig trafikkulykke på Slettebø