Uteseksjonen prøver å hjelpe så tidlig som mulig

Avstanden mellom debut og avhengighet kan være farlig kort. Derfor må hjelpen settes inn så raskt som mulig.