Ja til forsøk med sprøyterom

Flertallet i formannskapet har ingen innvendinger mot at kommuner som ønsker det, kan få forsøke med sprøyterom for narkomane.