Eldre rosar heimetenestene

Ei brukarundersøking viser at dei som får heimehjelp og heimesjukepleie i Sandnes, er svært tilfredse med tilbodet. Meir enn tilsvarande gruppe i Stavanger.