Miljøversting kan bli aller best

Skipsfarten er den største miljøsyndaren. Dersom nye skip får innstallert gassdriven motor kan utslepp av nitrogenoksid (NOx) reduserast med 90 prosent.