- Trafikktallene for Ryfast stemmer ikke

— Vi har hele tiden ment at trafikktallene for Ryfast på Hundvåghar vært for lave, sier aksjonskomiteen.