Redde for ikke få gang- og sykkelsti

Barnefamiliene på Vestre Åmøy frykter krangling mellom grunneiere og kommunen kan utsette planlagt sykkelsti.