Samme pris hele døgnet

10 kroner per passering for lette kjøretøy og 20 kroner for tunge kjøretøy — døgnet rundt.