To siktede kan bli løslatt

Politiet i Rogaland har trukket tilbake begjæringen om utleveringfor en 31-åring som ble varetektsfengslet i Göteborg i forbindelsemed Nokas-ranet. En oslomann kan bli løslatt fra varetekt etter atGulating lagmannsrett opphevet fengslingskjennelsen.